Izaberite vaš jezik

devojka drži telefon na kojem gleda vežbe

Zbog nemogućnosti odlaska na redovne terapije, usled vanrednog stanja zbog pandemije virusa COVID-19 , pripremili smo seriju vežbi .

Ove vežbe za cerebralnu paralizu su prilagođene da ih možete raditi od kuće  samostalno ili uz pomoć ukućana , odnosno ako ste roditelj/staratelj, možete na ovaj način vežbati Vaše dete . Napravljen je serijal od 17 vežbi. Vežbajte sa nama i srećno.

Serijal je nastao na našu inicijativu na koju su prijateljski odgovor dali Lazar Pavlović, strukovni terapetut, Opšta bolnica Atlas, koja nam je ustupila salu u kojoj smo sve snimili i Nevena Tarlanović iz Centra za posebno sposobne koja nas je sve koordinirala i organizovala. Ceo mini projekat je napravljen priručnim sredstvima i potpuno volonterski, kako bismo stigli da pružimo ovu pomoć na vreme. Jedini cilj nam je svima da se olakša život u ovom vanrednom stanju i da iz njega izađemo sa što manje posledica.

Vaše sugestije i komentari su svakako dobrodošli.

Važno! Svaka cerebralna paraliza je slučaj za sebe i ne postoje vežbe koje univerzalno odgovaraju svima. Ove vežbe predstavljaju pomoć onima sa cerebralnom paralizom koji inače vežbaju i kome su vežbe preporučene od strane lekara. Računamo da ste već upoznati sa stanjem u kojem se osoba sa cerebralnom paralizom nalazi i da ćete sami sa liste odabrati najbolje vežbe za vaš slučaj. Pokazane vežbe su u skladu sa najboljom medicinskom praksom, ali se odričemo svake odgovornosti za način na koji ih sprovodite. Svaka osoba sa cerebralnom paralizom je slučaj za sebe, i ukoliko niste sigurni da je predložena vežba bezbedna za vas ili vaše dete, molimo da je ne praktikujete.

Logotip Opšete bolnice Atlas

 

logotip centra za posebno sposobne