Uslovi korišćenja vebsajta cerebralnaparaliza.com

Hvala što ste posetili ovaj vebsajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog vebsajta (u daljem tekstu: Sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Činom pristupa i korišćenjem ovog Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite Sajt.

Vlasništvo sadržaja

Sajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnima, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalom materijalim na ovom Sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu imovina vlasnika sajta cerebralnaparaliza.com ili su na Sajt uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pismene dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Vlasnik sajta će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i prava vlasnika, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba Sajta

Dozvoljeno je koristiti Sajt na sledeći način:

Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja su nalazi u Sadržaju.

Dozvoljeno je deliti sadržaj sajta na društvenim mrežama, ali samo u smislu referenci ili druge neformalne, nekomercijalne, neprofitabilne aktivnosti

Ne smete distribuirati, modifikovati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

Kao uslov za vaš pristup i korišćenje ovog Sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj Sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi, korišćenje Sajta za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog, itd). Mi ćemo u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanju navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim zahtevaju da otkrijemо ili pomognemо u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste. Takođe, garantujete da ćete nas informisati čim postanete svesni da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe ovog Sajta od strane trećeg lica.

Zabranjeno vam je da koristite Sajt u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava.

Privatnost

Svi lični podaci (uključujući ali ne ograničavajući se na: vaše ime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristićemo u skladu sa sa Politikom privatnosti Sajta. Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Zadržavamo pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabranimo pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, mi se ne obavezuje da redovno ažuriramo informacije sadržane na ovom Sajtu. Takođe, ne garantujemo da će ovaj Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je kompatibilan sa vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, savete i mišljenja izražene na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

CELOKUPAN SADRŽAJ MOŽE BITI PREDMET PROMENE I PREDSTAVLJEN VAM JE KAKAV JESTE BEZ GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO JASNO IZRAŽENIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE DA JE TAČAN, PRILAGOĐEN ODREĐENOJ SVRSI, ILI DA NE PREDSTAVLJA KRŠENJE PROPISA ILI NEČIJIH PRAVA. Molimo vas imajte na umu da određene okolnosti, lična svojstva i nadležnosti državnih organa, ne dozvoljavaju izuzeće od određenih garancija, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas. U svakom slučaju, mi ne garantujemo da vaša upotreba Sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Ne preuzimamo odgovornost za nefunkcionisanje bilo koje usluge koja se nudi na ovom sajtu, uključujući ali ne i ograničavajući se na uslugu obaveštavanja e-mailom.

Izuzeće od odgovornosti

SAJT KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK. NITI MI, NITI BILO KOJE NJEGOVO POVEZANO ILI ZAVISNO PRAVNO LICE ILI OGRANAK, ZAPOSLENI ILI RUKOVODILAC, KAO NI BILO KOJE TREĆE LICE AGAŽOVANO OD NAŠE STRANE U KREIRANJU, PROIZVODNJI ILI POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU SAJTA, NISU ODGOVORNI ZA MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, KAO I BILO KOJU DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE IZ KORIŠĆENJA ILI JE U NEKOJ VEZI SA KORIŠĆENJEM SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, BILO DA JE ŠTETA ZASNOVANA NA UGOVORU, DA JE VANUGOVORNA ILI DELIKTNA, ČAK I PORED NEČIJEG UPOZORENJA DA ŠTETA MOŽE NASTATI. Molimo vas imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nismo mi. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Mi ne kontrolišemo i nismo odgovorani za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Bez ograničavanja već pomenutog, mi nećemo biti odgovoran ukoliko ovi sajtovi:

• krše prava na intelektualnu svojinu ili druga prava trećih lica;
• nisu tačni, ili su nekompletni ili dovode u zabludu;
• nisu prikladni za određenu svrhu za koju se deklarišu da su namenjeni;
• ne pružaju adekvatnu bezbednost;
• sadrže viruse ili mogu imati druge komponente destruktivne prirode;
• sadrže sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama ovih uslova korišćenja.

Takođe, mi ne kontrolišemo sadržaj ili proizvode i usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez naše saglasnosti. Činjenica da se navedeni linkovi nalaze na Sajtu ne predstavlja davanje saglasnosti da ih koristite niti predstavlja preuzimanje bilo kakve odgovornosti od naše strane.

Softver dostupan na ovom Sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Softver koji je dostupan za preuzimanje sa Sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju vlasniku ovog sajta ili njegovim dobavljačima/davaocima licence za korišćenje. Kako biste pristupili nekim informacijama na ovom Sajtu, možda ćete morati da imate licence dobavljača Softvera tj. trećih lica (npr. Adobe). Vaša mogućnost da pristupite informacijama može zavisiti od toga da li imate te licence ili ne. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Ne prihvatamo odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Sadržaj sa ovog Sajta, to činite na sopstveni rizik.

Revizija uslova

U svakom trenutku možemo revidirati ove uslove upotrebe tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove upotrebe ne možete promeniti vi, osim ako se sa time izričito ne složimo.

Opšti deo

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu Sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud u Beogradu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe i Sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.

Ako odlučimo da se odreknemo prava na zaštitu bilo kakvog prava koje proističe iz ovih uslova upotrebe ili samog prava, to ne znači da smo se odrekli tog prava, ostalih prava, prava na zaštitu od kršenja ostalih prava ili prava na zaštitu od budućih kršenja tog prava.

U zaštitu svojih prava koristićemo kumulativno sva moguća i dozvoljena pravna sredstva.

Saglasni ste da ne postoji zajedničko ulaganje, odnos partnerstva, radno-pravni odnos ili odnos srodan navedenim između vas i nas, nastao kao rezultat ovih uslova upotrebe ili vaše upotrebe ovog Sajta.