Štampa 

Udruženje Na pola puta

Poseti sajt
http://www.napolaputa.org/kontakt
Pančevo, 
Srbija 26000
+381 13 341726
Poseti sajt

Kontakt
  • udruženja

MISIJA
Stvaranje uslova koji će omogućiti da osobe sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima svih životnih dobi i članovi njihovih porodica žive ravnopravno sa svim drugim ljudima.

VIZIJA
Potpuna integracija osoba sa intelektualnim teškoćama, autizmom i drugim pervazivnim poremećajima u sve društvene tokove.

Usluge:

  • stanovanje uz podršku
  • Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
  • Servis za ranu intervenciju