Izaberite vaš jezik

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svake godine 3. decembra kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i kako bi se preduzele mere za uključivanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte društva i razvoja.

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3. Obeležavanje Dana ima za cilj promovisanje razumevanja pitanja invalidnosti i mobilizaciju podrške dostojanstvu, pravima i blagostanju osoba sa invaliditetom. Takođe se nastoji povećati svest o dobicima koji se mogu dobiti iz integracije osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

Glavni program obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u sedištu UN-a u Njujorku uključuje otvaranje, panel diskusije i kulturne događaje. Države članice, organizacije civilnog društva i privatni sektor dobrodošli su da organizuju sopstvene događaje za proslavu Međunarodnog dana radi podizanja svesti i promocije prava i perspektiva osoba sa invaliditetom širom sveta.

Ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležavaće se tokom nedelje od 30. novembra do 4. decembra, zajedno sa 13. zasedanjem Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Tema ove godine je „Izgradi ponovo bolje: prema invaliditetu, pristupačnom i održivom svetu nakon COVID-19“.

Više o samom događaju možete pronaći na stranicama UN.

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu pridružuje se globalnim naporima u ostvarivanju zajedničkih ciljeva poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, a posebnu pažnju usmerila je na osobe sa cerebralnom paralizom.