Štampa 

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

Poseti sajt
Sokobanjska 17a
Beograd, 
Srbija 11000
+381 11 2667755
Poseti sajt

Kontakt
 • fizioterapija
 • logoped
 • defektolog
 • psiholog
 • pedijatar
 • ortoped
 • radna terapija
 • eeg
 • bolničko lečenje
 • senzorna soba
 • institucije
 • stomatolog
 • zubar
 • fiziatar

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, ili kolokvijalno poznata kao Sokobanjska, po ulici u kojoj se nalazi.

Ovo je centralna bolnica u Srbiji koja se bavi cerebralnom paralizom. Sastoji se iz dva paviljona u kojima postoji niz ambulanti za ranu dijagnostiku i kompletno pružanje pomoći vezane za cerebralnu paralizu.

Prvi pregled se zakazuje.

Na prvi pregled će Vas uputiti pedijatar iz Doma zdravlja,preko IZIS-a, sa odgovarajućim uputom.

Kontrolni pregled

Termin kontrolnog pregleda ćete dogovoriti sa lekarom koji Vas je prvi put primio
Ako nemate uput i niste osiguranik Republike Srbije, a želite da Vaše dete bude pregledano u našoj ustanovi, moguće je platiti pregled i/ili terapijske procedure po zvaničnom cenovniku ministarstva zdravlja.

Imate zakazan EEG (elektroencefalogramski pregled)

Ponesite zdravstvenu knjižicu i uput
Da bi snimanje trajalo što kraće, ali i efikasnije - potrebno je da dete bude čiste kose, sito i pospano
ulantno poliklinička služba

U okviru ove službe timski rad se odvija u dva objekta (Pav I i Pav II).
Primaju se pacijenti na prve i kontrolne preglede, prate se anamnestički i simptomatski rizične bebe,kao i deca sa drugim poremećajima u razvoju, sprovodi se detekcija i rani tretman deteta; planira se i zakazuje prijem na stacionare „A“ i „B“. Po potrebi se rade dopunski dijagnostički pregledi kao UZ CNS-a, UZ kukova, EEG snimanja.

Pedijatri daju korisne savete roditeljima, procenjuju stanje deteta i daju saglasnost za sprovođenje kinezi tretmana, obavljaju svakodnevne vizite i preglede dece na stacionaru.

U okviru APS Paviljona I rade:
3 lekara- specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije:
načelnik službe dr Snežana Gajić-Jovanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije
1 dečiji neurolog
2 pedijatra
1 stomatolog-specijalista iz dečije preventivne stomatologije
15 fizioterapeuta
3 radna terapeuta
2 logopeda
1 defektologa
5 psihologa
1 socijalni radnik
6 medicinskih sestara
Konsultativne preglede obavljaju 1 ortoped i 1 radiolog (UZ CNS-a, UZ kukova).
U okviru APS funkcioniše i stomatološka ordinacija koju čine 1 stomatolog-specijalista dečije preventivne stomatologije i 1 medicinska sestra.

Zahvaljujući visokostručnom radu sa pacijentima, njihov broj se iz godine u godinu povećava, što nas obavezuje na dalja usavršavanja i stalno praćenje novih trendova iz oblasti cerebralne paralize i dečije neurologije.

Stacionarna služba „A“
Prima na stacionarno lečnje prvenstveno pacijente od 7-18 godina radi sprovođenja redovnog habilitacionog tretmana i edukacije (bilo po specijalnom ili redovnom programu). Poslednjih godina, zbog inkluzije pacijenata u zdravu sredinu u mestu boravka, ovih pacijenata je sve manje pa smo počeli da primamo i decu sa majkama uzrasta 5-7 godina radi obavezne predškolske pripreme.

Takođe imamo dva boksa za smeštaj najmlađih pacijenata sa majkama, koji se primaju radi njihove obuke za rad i bavljenje sa detetom u kućnim uslovima.

Stručni tim sačinjavaju:
3 lekara-specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije
načelnik službe: dr Tatajana Arežina, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista iz dečije fizijatrije
1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
6 fizioterapeuta
3 radna terapeuta
2 logopeda
2 defektologa
19 medicinskih sestara
Svakodnevno se prave pedijatrijske vizite, psiholozi pored individualnih tretmana organizuju i kompjuterske i psihološke radionice, a socijalni radnik pomaže pri ostavarivanju prava pacijenata.

Stacionarna služba „B“
Bavi se dijagnostikom i ranim tretmanom pacijenata od 10 meseci do 4 godine; na stacionar se primaju sama deca u boravak, ili sa majkama (kapacitet je 30 postelja).

Stručni tim sačinjavaju:
3 lekara :
načelnik službe: dr Snežana Bugarić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečiji fizijatar
1 lekar specijalista iz fizikalne medicine i rehabilitacije, magistar medicinskih nauka
1 lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije
6 fizioterapeuta
3 radna terapeuta
2 logopeda
2 defektologa
14 medicinskih sestara
Svakodnevno se obavljaju pedijatrijske vizite, psiholozi organizuju rad sa majkama, a socijalni radnik pomaže u ostvarivanju svih prava pacijenata i roditelja.

U okviru Paviljona I radi i Služba za administrativno - pravne, ekonomsko-finansijske i opšte poslove.