fbpx

Psihički jak, društveno vidljiv

Psihički jak, društveno vidljiv

Organizacija “Centar za posebno sposobne” koja se bavi problemima i potrebama mladih sa invaliditetom, uz podršku gradskog centra za socijalnu zaštitu, pokrenula je projekat Parnjačkog savetovanja, namenjen osobama sa invaliditetom.

Psihološko (parnjačko) savetovanje je oblik grupe za samopomoć koje su ovog puta usmerene na rešavanje problema sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.

Ono što ovu vrstu psihološkog savetovanja razlikuje od ostalih je to da su lica koja su savetnici, takođe osobe sa invaliditetom i samim tim se problemima ove populacije prilazi iz jednog krajnje senzibilisanog ugla sa apsolutnim razumevanjem problema o kome se govori.

Razumevanje iz pozicije koja kaže da smo u “istoj koži”, stvara prostor za jasniju i prisniju komunikaciju na temu problema na koje nailaze osobe sa invaliditetom.

Razmenom iskustava,stavova i mišljenja iz iste perspektive povećavamo šansu da se problem obradi na autentičan način kao i da potraga za rešenjem bude efikasnija i lakša.
Programi parnjačke podrške su deo sistema podrške u domenu zdravlja.

Specifičnosti ovakvog projekta su: iskustveno znanje i slične osobine kao i ciljna populacija (OSI), iskustvo života sa invaliditetom kao i pozitivan odnos prema tome.

Prijavite se! Savetovanje je besplatno.

Pregled

Početak 01.10.2019
Datum kada se završava 31.12.2019
Početak registracije 07.09.2019
Kapacitet Neograničeno
Prijavljeno 5
Poslednji dan za prijavu 30.11.2019
Cene po osobi Besplatno
Lokacija Opština Palilula
Više nije moguće prijaviti se

Mapa lokacije