fbpx

Bazalna stimulacija za roditelje

Bazalna stimulacija za roditelje

Edukacija roditelja za samostalni rad u kućnim uslovima po metodi Bazalna stimulacija po Frojlihu. Osnovni cilj edukacije je da se deci sa cerebralnom paralizom poboljša kvalitet života i unaprede odnosi sa najbližim članovima porodice. Uvođenjem ove metode u redovan terapeutski program, bitno se štedi i kućni budžet.

Radionica traje oko tri sata i sastoji se iz tri modula:

Modul 1

Energetski osnovi ljudskog bića, predavanje, Dr Mirjana Mićović

Modul 2

Upoznavanje sa 8 stimulativnih metoda u okviru BS: mazasaža, terapija dodirom, aromaterapija,, vibraciona masaža, muzikoterapija, hromoterapija, stimulacija vida i ukusa,predavanje, Dr Mirjana Mićović

Modul 3

Praktičan rad na modelima ( roditelji dobrovoljci), Danijela Marjanović, somatoped

Radionica je predvidjena za roditelje dece sa cerebralnom paralizom. Dobro je da oba roditelja budu prisutna, jer će u toku radionice svaki pojedinac prolaziti kroz odredjene lične isceljujuće procese, Rad sa drugom osobom, u ovom slučaju svojim detetom, zahteva pre svega intenzivan rad sa samim sobom, odnosno učenje tehnika za eliminaciju stresa. Dobar terapeutski rad se zasniva na eliminaciji stresa kod pacijenta od strane „relaksiranog“ terapeuta i samo to može doneti dobar rezultat.

Za vreme radionice, pored teorijskog i praktičnog prikaza same metode, velika pažnja će biti posvećena ljudskom biču kao energetskom sistemu i pružanju odgovora na pitanja o posledicama blokiranja univerzalnog protoka vitalne sile.

Svi polaznici će steći uvid u stanje svog energetskog sistema, a time i mogućnost da bolje razumeju stanje bića svog deteta. Ovo razumevanje, koje je suštinsko u terapijskim procesima, će im omogučiti da budu uspešni u sprovodjenju Bazalne stimulacije.

Ukoliko roditelji žele da se usavršavaju dalje, nauče više i postanu Bazalni terapeuti, mogu pohadjati kurs pri udruženju Asklepios i Holi Akademiji koji vode Milenka Barović Ubavić, medjunarodni instruktor za BS iz Švajcarske, Dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut i diplomirani defektolog Danijela Marjanović, somatoped, bazalni terapeut.

Pregled

Početak 29.09.2019 5:00 pm
Datum kada se završava 29.09.2019 8:00 pm
Početak registracije 18.09.2019
Kapacitet 20
Prijavljeno 16
Slobodnih mesta 4
Poslednji dan za prijavu 28.09.2019
Cene po osobi Besplatno
Speaker Dr Mirjana Mićović, pedijatar, bazalni terapeut i Dipl. Defektolog Danijela Marjanović, somatoped,
Number Hours 3
Lokacija Asklepios

Informacije o događaju - Asklepios

Prvi sprat, ulaz iz Knjeginje Ljubice, iznad kafića Centrala

Galerija

Više nije moguće prijaviti se

Mapa lokacije