parking za osobe sa invaliditetom

Sekretarijat za socijlanu zaštitu grada Beograda doleno je odluku o produžetku važenja perking karti izdatih 2020 i 2021. godine. Obaveštenje prenosimo u celosti:

Obaveštenje za korisnike prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda je u saradnji sa JKP „Parking servis“ do 15. aprila 2022. godine produžio rok važenja invalidske parking karte izdate u JKP „Parking servis“ na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2020. i 2021. godinu svim korisnicima prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima ( „Službeni list grada Beograda”, br. 104/2014, 2/2016, 19/2016, 123/18 i 8/21).