Izaberite vaš jezik

dete leži u inkubatoru spojena na infuziju

Povrede prilikom rođenja su povrede koje su rezultat porođaja ili nečega što se događa odmah nakon rođenja. Povrede pri rođenju kreću se od oštećenja mozga koji može izazvati cerebralnu paralizu, oštećenja živaca koji uzrokuju brahijalni pleksus i Erbovu paralizu, frakturu lobanje i tragičnu smrti odojčadi.

Mnoge povrede prilikom rođenja su blage, ali neke su umerene ili teške i mogu izazvati trajne posledice. Prognoza za bilo kakvu povredu će zavisiti od nekoliko faktora: vrste povrede, ozbiljnosti povrede, koliko brzo je dijagnostikovana i tretirana, i drugih faktora koji zavise od pojedinačne bebe i porodice. Za neke, prognoze će biti tragične i možda čak uključivati i smrt bebe. Ipak, treba da postoji nada ukoliko ne dođe do smrtnog ishoda. U svakom slučaju, ako smatrate da je porođajna povreda vašeg deteta posledica medicinske nesavesnosti, možda ćete poželeti da pronađete advokata koji će vam pomoći da tražite kompenzaciju.

Prognoza za oštećenje mozga

Oštećenje mozga tokom porođaja najčešće je uzrokovano gušenjem, a najčešći rezultat ovog oštećenja mozga je cerebralna paraliza. Prognoza za ovaj i druge tipove oštećenja mozga može varirati, u zavisnosti od individualnih okolnosti. Najvažniji faktor u prognozi je ozbiljnost štete. Na primer, dete lišeno kiseonika nekoliko minuta tokom porođaja može završiti sa teškom cerebralnom paralizom, dok beba koja je dobila blago oštećenje mozga može imati samo blagi razvojni zastoj.

Blago i umereno oštećenje mozga tokom porođaja obično dolazi sa dobrom prognozom. Dete će imati izazove, ali ima i priliku da provede dug i sadržajan život uz dobru negu i tretman. Mnoge bebe rođene sa oštećenjem mozga i cerebralnom paralizom nastavljaju da žive samostalno i mnogi od njih nemaju čak ni kognitivna oštećenja.

Neke od najčešćih dugoročnih posledica oštećenja odojčadi u mozgu, pored ili zajedno sa cerebralnom paralizom, su poremećaji sa epi napadima, poremećaji u ponašanju, problemi mobilnosti, opadanje kognicije, spastični mišići, problemi sa sluhom i vidom, te oštećenje grube ili fine motoričke sposobnosti. Čak i sa ovim dodatnim izazovima, mnoga deca sa oštećenjem mozga mogu da žive normalne živote. Ono što čini razliku u životu ove dece je briga koju primaju, posebno rane intervencije i adaptacije za svakodnevni život.

Prognoza oštećenja nerva

Oštećenje živaca, posebno brahijalnog pleksusa, je prilično uobičajeno kod novorođenčadi. Dobra vest je da je prognoza za većinu beba sa ovom vrstom štete pozitivna. Većina beba sa oštećenjem živaca koje kontrolišu ruku će se potpuno oporaviti, neke sa tretmanom ili terapijom, a druge prirodno bez intervencije. Za one sa ozbiljnijim oštećenjem, prognoza može biti da će dete živeti s Erbovom paralizom na neodređeno vreme. To je stanje koje nastaje usled oštećenja nervnog brahijalnog pleksusa koji povezuju kičmenu moždinu sa rukom. Trajni simptomi koje dete s Erbovom paralizom može imati su gubitak osećaja i paraliza u jednom ili više delova ruke. Simptomi mogu biti blagi, umereni ili teški.

Prognoza za frakturu lobanje

Prelomi lobanje novorođenčadi javljaju se iz više razloga. Najčešći od njih je upotreba instrumenata tokom porođaja. Forceps i vakuum ekstraktori koji se nanose na glavu bebe mogu oštetiti krhku lobanju i izazvati prelom. Male, linearne frakture obično dolaze sa dobrom prognozom. Oni se obično leče i ne izazivaju trajne posledice. Ozbiljnije frakture lobanje mogu uzrokovati hematome ili hemoragije u mozgu, koje mogu uzrokovati oštećenje mozga ili čak smrt ako nisu primećene i lečene hirurški.

Život sa povredom na rođenju

Kakav će život vašeg deteta biti nakon porođajne povrede zavisi od težine i vrste povrede. Međutim, sva deca sa trajnim posledicama rođenja će imati izazove i roditelji će morati pružiti dodatnu negu i pomoć tom detetu. Jedan od prvih izbora koje ćete morati da napravite kao roditelj je kako pružiti negu. Neki roditelji odlučuju da napuste posao i ostanu kod kuće, dok drugi mogu zaposliti zdravstvene radnike da im pomognu kod kuće.

Dete koje živi sa posledicama porođajne povrede može imati fizička oštećenja ili razvojna kašnjenja. To može značiti da ćete morati pripremiti svoj dom za dete koje treba pomoćne uređaje ili koje će morati koristiti invalidska kolica. Sa kašnjenjem u razvoju ili kognitivnim oštećenjima, vaše dete će zahtievati posebne obrazovne intervencije. Što ranije počnete ovo, rezultati će biti bolji.

Društvene interakcije i podrška će takođe biti važne za vas, vaše dete i celu porodicu. Druženje za dete sa invaliditetom nije tako lako kao što je to za drugu decu i roditelje, a dete često treba socijalnu podršku kako bi se nosilo sa svakodnevnim izazovima. Nađite prijatelje i porodicu koji mogu biti tu za vas kada ih trebate i koji će se sprijateljiti s vašim detetom i pomoći mu ili joj da parktikuje socijalne veštine. Neki roditelji mogu oklevati da dovedu svoju decu sa invaliditetom u zajednicu ili druge društvene događaje, ali to je važno

Tražiti pravnu pomoć

Što je prognoza bolja za vaše dete s porođajnom povredom, to ćete više biti motivisani da tražite pravdu ako smatrate da je povredu vašeg deteta moguće sprečiti. Previše porođajnih povreda je uzrokovano medicinskim nesavesnim radom i nemarnošću. Ako vaš lekar nije uspeo da izvrši carski rez, na primer, iako je bilo znakova, trud bi bio komplikovan, ili ako je vaš lekar upotrebio forceps prejako i oštetio lobanju vašeg deteta, možda imate jak pravni slučaj.

Iskusni advokat može vam pomoći da pokrenete tužbu tražite pravdu i nadoknadu koja vam je potrebna. Isterivanje pravde je ispravno, ali i štiti decu koja će se rađati u budućnosti. Kompenzacija neće izlečiti vaše dete, ali će vašoj porodici obezbediti sredstva sa koima možete obezbediti najbolju moguću negu vašeg deteta.