fbpx

Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda osobama sa invaliditetom sa dijagnozama (cerebralna paraliza, dečija paraliza, plegije, mišićna distrofija i multipla skleroza) omogući dobijanje prava na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice za besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja uz sledeću dokumentaciju, kojom dokazuju svoj status:

 • za maloletna lica:
  • fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
  • overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
 • za punoletna lica:
  • fotokopija lične karte (original na uvid);
  • original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove otpuni gubitak radne sposobnosti:
  • overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
  • overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
  • verena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića)

Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G80, G81 i G82 sa svim podšiframa u okviru ovih šifri.

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda

Da biste ostavili komentar, morate biti prijavljeni na sajt. Ukoliko nemate nalog na našem sajtu, možete se prijaviti sa vašim Facebook ili Google nalogom. Samim procesom prijavljivanja nećete otkriti vaš identitet. Više o tome možete pogledati u našoj politici privatnosti.

Ne propustite nove metode u lečenju, terapije, informacije, događaji, saveti, istraživanja, sadržaji dostupni u regionu, beneficije i mnogo toga drugog

Email

Name

Please enable the javascript to submit this form