Obaveštavamo vas da je Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu otvorila dinarski račun u Banca Intesa-i u Republici Srbiji.

Broj računa je: 160-6000000256019-38

Kao takav, stalno je dostupan u delu sajta sa poslovnim podacima o Alijansi.

Ovime se Alijansa osbosobila za prijem donacija koje će koristiti za ostvarivanje svojih ciljeva.