fbpx

Pravo na rezervisano parking mesto imaju osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem donjih ekstremiteta od 90 -100%.

Kao dokaz potrebna je potvrda RFPIO o stepenu telesnog oštećenja koja se izdaje na zahtev koji se podnosi RFPIO, a vrši se prema Pravilniku o utvrđivanju telesnih oštećenja. Ovu procenu vrši invalidska komisija u Dr Aleksandra Kostića 9-11 (II ulaz, broj 11). Šalter sala je otvorena za građane od 8 do 15 časova svakog radnog dana.

Postupak za ostvarenje prava na rezervisano parking mesto u Beogradu se pokreće podnošenjem pismenog zahteva sa pratećom dokumentacijom na šalteru pisarnice Sekretarijata za socijalnu zaštitu u ulici 27. marta broj 43-45. Po dobijanju rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdatog za tekuću godinu, kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, na šalteru pisarnice Sekretarijata za saobraćaj u ulici 27. marta broj 43-45 podnosi se pismeni zahtev za rezervaciju parking mesta, uz dostavljanje sledeće dokumentacije:

Ako lice sa invaliditetom sam upravlja vozilom - rezervacija na adresi stanovanja

Za lica sa invaliditetom koja sama upravljaju vozilom i podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu - Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (''Službeni list grada Beograda'', br. 104/14)
 2. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija)
 3. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

Ako lice sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi zaposlenja

Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za 2016. godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (''Službeni list grada Beograda'', br. 104/14)
 2. Radnu knjižicu (fotokopija)
 3. Potvrdu, da je pravno lice kod koga je invalid zaposlen, vlasnik ili zakupac poslovnog prostora na navedenoj adresi
 4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

Za vozila pratioca lica sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja

Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (''Službeni list grada Beograda'', br. 104/14)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (fotokopija) ili potvrdu o starateljstvu (original ili overena fotokopija)
 3. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija) invalidnog lica i pratioca invalidnog lica
 4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci pratioca invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda

Da biste ostavili komentar, morate biti prijavljeni na sajt. Ukoliko nemate nalog na našem sajtu, možete se prijaviti sa vašim Facebook ili Google nalogom. Samim procesom prijavljivanja nećete otkriti vaš identitet. Više o tome možete pogledati u našoj politici privatnosti.

Ne propustite nove metode u lečenju, terapije, informacije, događaji, saveti, istraživanja, sadržaji dostupni u regionu, beneficije i mnogo toga drugog

Email

Name

Please enable the javascript to submit this form