Izaberite vaš jezik

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu nastala je sa ciljem da deci i odraslima sa cerebralnom paralizom, kao i njihovim porodicama, popravi kvalitet života i pomogne im da ostvare svoje pune potencijale.

Značajan deo aktivnosti Alijanse, odvija se preko našeg sajta www.cerebralnaparaliza.com. Naša internet prezentacija se u kontinuitetu dopunjava, i cilj nam je da objedinimo na jednom mjestu sve one informacije koje su od vitalne važnosti za roditele i staratelje dece sa cerebralnom paralizom, kao i za odrase osobe sa cerabralnom paralizom.

posecenost po zemljama

Težimo da Alijansa postane lider u regionu Zapadnog Balkana, u domenu informisanja o cerebralnoj paralizi, koristeći moć interneta i ekosistema društvenih mreža. Veoma brzo smo postali prepoznatljivi po našoj posvećenosti u radu, kao jedno od najznačajnijih udruženja koja se bave problematikom i programima koji se odnose na osobe sa invaliditetom. Već sada, imamo razloga da ponosno kažemo da naše kanale na društvenim mrežama prati blizu 4.000 ljudi. Sajt Alijanse, svakog meseca zabeleži preko 10.000 stvarnih jedinstvenih posetioca prema Google Analytics-u. Većina ovih poseta su ljudi iz Srbije (63%), dok su iz Bosne i Hercegovine (10%), Hrvatske (9%), Crne Gore (3%), Severne Makedonije (2%), a ostale posete uglavnom dolaze sa raznih strana sveta, od ljudi koji razumeju i govore naš jezik.

Sajt sadrži preko 60 visoko kvalitetnih članaka ili prilagođenih naučnih studija vezanih za cerebralnu paralizu i stalno raste.

U cilju proširenja svojih kapaciteta i omogućavanja kvalitetnijeg informisanja, aktivnost našeg sajta je od skora proširena sa biltenom Alijanse, koji izlazi kvartano i ima više stotina pretplatnika u regionu Zapadnog Balkana.

Verujući u ono što radimo, i u snagu udruživanja i umrežavanja, veoma brzo smo uspostavili kontakte sa udruženjima i ustanovama koje se bave istom ili sličnom problematikom. Zajednički, pripremili smo i održali veliki broj radionica i edukativnih seminara, kao podršku roditeljima dece sa cerbralnom paralizom i kao psihološku podršku odraslima sa cerebralnom paralizom.

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu zvanični je partner svetskoj organizaciji World CP day za Srbiju. Kao rezultatt našeg partnerstava sa "World CP day", kao i uz nesebičnu pomoć i podršku institucija i ustanova Republike Srbije, četvrtu godinu za redom, Alijansa uspešno sprovodi globalnu kampanju povodom svetskog dana cerebralne paralize.

Alijansa je takođe deo međunarodne mreže udruženja koja pomažu osobama sa CP i njenoj okolini ICPS (International Cerebral Palsy Society), kroz koju učestvuje u globalnim koferencijama i ima priliku da se obrati svetu i razmeni najbolja iskustva koja kasnije lokalno zagovara.

Kao jedan od ciljeva naše Alijanse, usvojili smo strategiju kojom želimo da doprinesemo prepoznatljivosti obilježja koje se odnose na populaciju osoba sa cerebralnom paralizom, sve sa ciljem podizanja društvene svesti o ovoj problematici i unapređenju položaja osoba sa cerebralnom paralizom. Kao jedan od rezultat našeg rada, ukazujemo na to da je naša Alijansa predstavila i promovisala ribon (trakicu) zelene boje u Srbiji; ribon zelene boje je međunarodno prihvaćen da se njime obeležava cerebralna paraliza.

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu korisnik je Google grants programa sa raspoloživim budžetom od 10.000USD na mesečnom nivou za oglašavanje sadržaja na Google pretrazi.

Korisnici smo i Microsoft for non-profit programa čime smo u prilici da koristimo najsavremeniju tehnologiju i softver u našem radu. 

Između ostalih, pomenuli bi i agenciju Foster + Svensson i Komoru italijansko srpskih privrednika, koji obezbeđuju materijalnu pomoć i podršku našem udruženju..