Izaberite vaš jezik

svetski dan osoba sa invaliditetom

Danas obeležavamo međunarodni dan osoba sa invaliditetom, poznat i kao IDPD, po svadesetosmi put.

3. decembar proglašen je za međunarodni dan osoba sa invaliditetom od strane Ujedinjenih nacija još daleke 1992. godine kako bi se skrnula pažnja na potrebe osoba sa invaliditetom i kako bi se poštovala njihova prava. S obirom da je zanemarivanje osoba sa invaliditetom globalni problem jako je važno da se zemlje u našem regiounu uključe u njegovo rešavanje, a pre svega ljudi koje ti problemi direktno pogađaju.

Ovaj datum odabran je kao sećanje na stradale rudare u rudniku uglja Bois du Casier u Belgiji, gde je 1956. godine izbio požar u kojem je život izgubilo 262 rudara.

Da bi se rezultati postigli, potrebno je da delujemo organizovano i sihronizovano, te da podržimo predloge i ideje koje će javnost videti i koji će skrenuti pažnju uticajnih.

Nikog ne ostavljamo iza

Na današnji dan u prostorijama Ujedinjenih nacija održaće se kongres na temu "Ojačavanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje njihove inkluzije i jednakosti" (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality). Na kongresu će biti predstavljena strategija Ujedinjenih nacija za održivi razvoj podrške invalidima u 17 tačaka koje trebaju biti sprovedene do 2030. godine. Ovu stratigiju UN će sprovoditi i kroz naše zemlje. Uz plan biće po prvi put prikazan i izveštaj o položaju osoba sa invaliditetom u svetu koji svi nestrpljivo isčekujemo. 

Agenda do 2030. godine, koja se obećava da "nikoga ne ostavlja iza sebe", predstavlja ambiciozan plan delovanja međunarodne zajednice prema mirnom i prosperitetnom svetu, gde se kao osnovni princip primenjuje dostojanstvo individualne osobe i jednakost među svim ljudima kroz tri stuba rada Ujedinjenih nacija: Razvoj, ljudska prava i mir i sigurnost. Od ključnog je značaja je da se u tom pogledu osigura puna i ravnopravna participacija osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i stvori okruženje za osobe sa invaliditetom i sa osobama sa invaliditetom.

Proslava IDPD-a u okruženju

Dan osoba sa ivaliditetom je u okruženju obeležen skromno. U Srbiji je saopštenje izdala kancelarija za Ljudska i manjinska prava koja saopštenje može sačuvati i za sledeću godinu uz sitnu korekciju brojki (ako neko baš reši da ih proveri?). Reakcije državnih organa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ove godine nije bilo, dok su se mediji, uglavnom u Srbiji tu i tamo setili ovog važnog datuma. Udruženja invalida uključujući i ona koja se spacijalno bave cerebralnom paralizom na svojim sajtovima su ignorisala ovaj dan.

Ovakva reakcija govori da je društvo otvoreno da čuje i prenese poruku koju šalju odobe sa invaliditetom kao i poruku UN, ali da se ti potencijali nedovoljno koriste. Mislimo da inicijativa treba da bude energičnija i jasnija i da se u nju trebaju pre svega uključiti oni koji su problemima ugroženi. Spremnismo da im za to pružimo svu potrebnu podršku.

Današnji dan obeležili su i svi svetski mediji kao i relevantne institucije, UN, WHO, UNICEF a sam dan ima i svoj zaseban saj na adresi idpwd.org.