Izaberite vaš jezik

deca u borbi protiv aždaje

 

Davno, u zemlji daleko odavde, živeli su blizanci, Marija i Marko, koji su imali cerebralnu paralizu. Marija je bila veoma kreativna devojčica, a Marko je bio veoma uporan dečak. Iako su imali teškoće u kretanju, oboje su imali veliku maštu i sposobnost da se izbore sa preprekama.

Jednog dana, njihovo selo napala je zla aždaja. Aždaja je spalila sela, uništila useve i odvela mnoge ljude u zarobljeništvo.

Marija i Marko su osetili da je na njima da učine nešto kako bi pobedili aždaju i spasili svoje selo. Iako su se susreli sa sumnjama drugih ljudi zbog svoje cerebralne paralize, braća su bila odlučna da dokažu svoju hrabrost i sposobnost da se suoče sa ovom pretnjom.

Marija je koristila svoju kreativnost i osmislila plan kako bi pobedili aždaju, a Marko je bio uporan u sprovođenju tog plana. Uz njihovu hrabrost i upornost, uspeli su da prikupe tim seljana koji su bili spremni da im se pridruže u borbi.

Kada su stigli do aždaje, Marija je koristila svoju maštu kako bi stvorila zamku za aždaju, dok je Marko koristio svoju upornost da bi osigurao da plan bude uspešan. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti i zajedničkim naporima, uspeli su da pobede aždaju i oslobode zarobljenike.

Selo je slavilo Mariju i Marka kao heroje koji su se suprotstavili velikoj pretnji i pobedili je, dok su ljudi shvatili da je osoba sa cerebralnom paralizom jednako sposobna da bude heroj kao i bilo ko drugi.

Marija i Marko su bili srećni što su uspeli da pobede aždaju i spasu svoje selo. Od tada su živeli srećno i bili su poštovani kao heroji.