fbpx

Dozvole koje se odnose na invalidna lica su trajnog karaktera. Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE“.

Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

  • Rešenje nadležne institucije u kojem je izražen stepen telesnog, senzorskog, mentalnog, duševnog oštećenja. Rešenje mora biti opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
  • Za maloletna lica: Kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad ili Opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti
  • Kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom.
  • Kopija lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
  • Ukoliko vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom potrebno je da vlasnik vozila dostavi kopiju lične karte
  • Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi na CD-u

NAPOMENA: Ukoliko se potrebna dokumenta dostavljaju:

PUTEM POŠTE - sve kopije dokumenta moraju biti overene u sudu ili opštini
Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu:

JP ”Putevi Srbije”
Sektor za naplatu putarine
Odsek za kontakte sa korisnicima puta
Bulevar Kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050
Beograd 22, pak 149602.

LIČNO - pored navedenog, uz kopiju overenog rešenja o stepenu invalidnosti priložiti original istog na uvid na adresu:

JP ”Putevi Srbije”, Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica).

Ovaj Vodič smo objavili zahvaljujući ljubaznosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda
Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda

Da biste ostavili komentar, morate biti prijavljeni na sajt. Ukoliko nemate nalog na našem sajtu, možete se prijaviti sa vašim Facebook ili Google nalogom. Samim procesom prijavljivanja nećete otkriti vaš identitet. Više o tome možete pogledati u našoj politici privatnosti.

Ne propustite nove metode u lečenju, terapije, informacije, događaji, saveti, istraživanja, sadržaji dostupni u regionu, beneficije i mnogo toga drugog

Email

Name

Please enable the javascript to submit this form