Svetski dan cerebralne paralize poster

Cerebralna paraliza je jedan od najmanje shvaćenih invaliditeta - a osobe sa cerebralnom paralizom često su van vidokruga, misli i bez mogućnosti da ostvare svoje potencijale u zajednicama širom sveta. Ovo treba promeniti. Svetski dan cerebralne paralize okuplja ljude koji žive sa cerebralnom paralizom, njihove porodice, pristalice i organizacije u više od 75 zemalja. Sve u cilju osiguranja budućnosti u kojoj će deca i odrasli sa cerebralnom paralizom imati ista prava, pristup i mogućnosti kao i bilo ko drugi u svetu.

Milion razloga

Cerebralna paraliza pogađa više od 17 miliona ljudi širom sveta, to su milioni razloga da se vaš glas čuje 6. oktobra. Pridružite se pokretu ovog Svetskog dana cerebralne paralize kako biste pomogli u stvaranju svesti i delovanja oko cerebralne paralize, proslavili zajednicu i njenu raznolikost i učinili da svet bolje mesto. Zato što je svaka osoba koja živi sa cerebralnom paralizom razlog za težnju ka promenama.