Izaberite vaš jezik

Dečak sa VP uređajem na glavi

Virtuelna realnost (VR) kao metoda rehabilitacije kod dece sa cerebralnom paralizom predstavlja revolucionaran pristup koji kombinuje tehnološki napredak sa terapijskim tretmanima.

Cerebralna paraliza je stanje koje prvenstveno utiče na motoričke sposobnosti, ali može imati i šire posledice na svakodnevne aktivnosti i samostalnost dece. Tradicionalne metode habitacije su važne, ali uvođenje VR donosi nove mogućnosti za stimulaciju razvoja i poboljšanje funkcionalnosti.

Tehnologija virtuelne realnosti nudi interaktivno okruženje u kojem deca mogu vežbati pokrete i zadatke u simuliranim, ali kontrolisanim uslovima. Ovo okruženje je dizajnirano tako da motiviše decu kroz igru i zabavu, što može povećati njihovu angažovanost i redovnost u vežbanju. Osim što pruža bezbedan prostor za vežbanje, VR omogućava individualizaciju tretmana, prilagođavanje težine zadataka i praćenje napretka u realnom vremenu.

Studija na koju se oslanjamo pokazuje da korišćenje VR može značajno poboljšati balans, motoričke funkcije i aktivnosti svakodnevnog života kod dece sa cerebralnom paralizom. Balans je ključan za obavljanje mnogih svakodnevnih aktivnosti i njegovo poboljšanje može direktno uticati na povećanje samostalnosti i smanjenje rizika od padova. Motoričke funkcije, kao što su hodanje, trčanje ili penjanje, su osnova za mnoge druge veštine i aktivnosti. Njihovo poboljšanje može olakšati deci uključivanje u igre sa vršnjacima i obavljanje školskih zadataka.

Iako studija nije pokazala statistički značajan uticaj na poboljšanje funkcije gornjih ekstremiteta, ne treba zanemariti subjektivne izveštaje roditelja i terapeuta koji su primetili napredak u koordinaciji i preciznosti pokreta ruku kod dece. Ovo sugeriše da bi dalja istraživanja mogla otkriti specifične protokole i VR aplikacije koje bi mogle biti efikasnije u radu na ovoj oblasti.

Kako integrirati VR u rehabilitaciju? Prvi korak je konsultacija sa stručnjacima - fizioterapeutima i lekarima koji su upoznati sa VR tehnologijom i koji mogu proceniti da li je ona odgovarajuća za vaše dete. Važno je uzeti u obzir individualne potrebe, sposobnosti i ciljeve rehabilitacije vašeg deteta. Nakon toga, može se razmotriti izbor odgovarajuće VR opreme i softvera, uzimajući u obzir i finansijske aspekte.

Pružanje podrške i motivacije deci tokom korišćenja VR je ključno. Roditelji i terapeuti igraju važnu ulogu u ohrabrivanju dece, praćenju njihovog napretka i prilagođavanju vežbi kako bi se maksimalizovala korist od terapije. Uključivanje u redovne sesije, postavljanje realnih ciljeva i slavljenje postignuća može značajno doprineti motivaciji i angažovanosti dece.

Virtuelna realnost se pokazala kao inovativan i efikasan pristup u rehabilitaciji dece sa cerebralnom paralizom, nudeći im novu dimenziju u terapiji koja je istovremeno edukativna, motivišuća i zabavna. Korišćenje VR tehnologije omogućava prilagođavanje vežbi svakom pojedinačnom detetu, što vodi ka boljim terapijskim ishodima. Balans i motoričke funkcije su oblasti u kojima se posebno primećuje napredak, čime se direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života dece i njihovih porodica. Iako je potrebno dalje istraživanje za sveobuhvatno razumevanje uticaja VR na funkciju gornjih ekstremiteta, sadašnji nalazi već ukazuju na veliki potencijal ove tehnologije. Roditelji i stručnjaci trebaju zajedno raditi na integraciji VR u postojeće terapijske programe, uzimajući u obzir individualne potrebe i ciljeve svakog deteta. Uvođenje VR tehnologije predstavlja obećavajući korak ka stvaranju inkluzivnijeg i efikasnijeg terapijskog okruženja za decu sa cerebralnom paralizom.

Izvor: https://www.dovepress.com/effectivity-of-virtual-reality-to-improve-balance-motor-function-activ-peer-reviewed-fulltext-article-TCRM