Izaberite vaš jezik

doktorka drži list marihuane i pilulu

Kompanija Neurotech International, koja se bavi razvojem biomedicinskih farmaceutskih proizvoda u kliničkoj fazi (ASX: NTI), dobila je zvanično odobrenje za započinjanje ispitivanja svog jedinstvenog lekovitog oblika NTI164 na dečijim pacijentima sa spastičnom diplegijom cerebralne paralize (CP).

Odobrenje komiteta za etiku u istraživanjima na ljudima (HREC) i shema obaveštenja o kliničkim ispitivanjima od strane Uprave za terapeutska sredstva omogućava početak kliničkog ispitivanja faze I/II koje će istraživati upotrebu NTI164 kod pacijenata dijagnostikovanih sa spastičnom CP.

Upotreba marihuane

Neurotechov NTI164 je dobijen iz jedinstvenog soja kanabisa sa niskim nivoom tetrahidrokanabinola i novom kombinacijom kanabinoida.

Dizajniran kao jednoručno, otvoreno kliničko ispitivanje, faza I/II će obuhvatiti do 14 dečijih pacijenata.

U ispitivanju će učestvovati pacijenti sa spastičnom CP koji nisu sposobni za samostalno kretanje, sa kliničkom dijagnozom težine prema sistemu klasifikacije grube motoričke funkcije na nivoima 2-3. Cilj ispitivanja je utvrditi efikasnost i sigurnost NTI164 kod ovih pacijenata, počevši od početnog stanja do 12 nedelja tretmana.

Ispitivanje namerava da uključi pacijente u Medicinskom centru Monash u Viktoriji, pod vođstvom glavnog istraživača profesora Majkla Fejhea, šefa jedinice za dečiju neurologiju i direktora neurogenetike na Monashu.

Profesor Fejhi ima značajno iskustvo sa NTI164, vodeći Neurotechova klinička ispitivanja faze I/II i II/III u oblasti autizma.

Izvršni direktor Neurotech International, dr Tomas Duti, rekao je da je primarni cilj ispitivanja pružanje informacija za upitnik o prioritetima staratelja i indeksu zdravlja dece sa invaliditetom, koji procenjuje percepciju staratelja o kvalitetu života vezanog za zdravlje i uticaj staratelja na decu sa CP.

Sekundarni ciljevi će uključivati bezbednost i efekat NTI164 na bol, san, učestalost napadaja, distoniju (nevoljne mišićne kontrakcije) i spasticitet.

Šta možemo očekivati od leka?

Lek NTI164 je u fazi istraživanja za tretman cerebralne paralize, sa posebnim fokusom na spastičnu diplegiju cerebralne paralize. Evo kako bi ovaj lek mogao pomoći osobama sa cerebralnom paralizom:

Antioksidativni i Antiinflamatorni Efekti: Prema preliminarnim istraživanjima, NTI164 pokazuje potentne antioksidativne i antiinflamatorne efekte. Ovi efekti mogu pomoći u smanjenju oštećenja i upale u nervnim ćelijama, što je posebno relevantno kod stanja kao što je cerebralna paraliza, gde neuroinflamacija može igrati ulogu u progresiji bolesti​​.

Neuroprotektivna Svojstva: NTI164 takođe pokazuje neuroprotektivna svojstva, što znači da bi mogao pomoći u zaštiti i očuvanju neuronskih funkcija u mozgu. Ovo je ključno za osobe sa cerebralnom paralizom, jer bi očuvanje neuroloških funkcija moglo poboljšati kvalitet života i smanjiti simptome povezane sa ovim stanjem.

Smanjenje Spastičnosti: Cerebralna paraliza često uključuje spastičnost, tj. povećan tonus mišića koji rezultira krutim i nepravilnim pokretima. Dok se konkretni mehanizmi delovanja NTI164 još uvek istražuju, potencijalni efekti na smanjenje spastičnosti i poboljšanje motoričkih funkcija bi mogli biti od velikog značaja za osobe sa cerebralnom paralizom.

Sigurnost i Tolerancija: Preliminarni podaci ukazuju na to da je NTI164 generalno dobro tolerisan od strane pacijenata bez ozbiljnih neželjenih događaja. Sigurnost leka je posebno važna kod dugotrajnog tretmana stanja poput cerebralne paralize​​.

Treba naglasiti da su ovi potencijali NTI164 zasnovani na trenutnim istraživanjima i kliničkim ispitivanjima. Konačni zaključci o efikasnosti i sigurnosti leka će biti mogući tek nakon završetka ovih studija i detaljnije analize dobijenih rezultata.