Izaberite vaš jezik

dva deča stoje u šumi i gledaju zamak

 

Jednom davno, živela su dva brata blizanca, Marko i Nikola, koji su imali cerebralnu paralizu. Iako su bili veoma bliski, obojica su imali različite simptome i prepreke koje su morali da prevazilaze svakodnevno.

Marko je imao teškoće sa hodanjem, dok je Nikola imao probleme sa govorom. Zbog toga su neki ljudi u njihovom selu bili neljubazni prema njima i ismevali ih. Međutim, braća su imala jedno drugo i nikada nisu dozvolili da ih to obeshrabri.

Jednog dana, njihovo selo je napao zao čarobnjak, koji je bacio kletvu na selo. Čarobnjak je činio da se stvari same pokreću i bacao magiju koja je izazivala haos i strah među ljudima.

Marko i Nikola su odlučili da učine nešto kako bi spasili svoje selo i njegove stanovnike. Iako su imali poteškoće u kretanju i komunikaciji, obojica su bili veoma hrabri i odlučni.

Marko je osmislio plan kako bi neutralisao magiju čarobnjaka, a Nikola je smislio način kako bi to objasnio ostalim seljanima.

Koristeći svoje specijalne veštine, braća su se uspešno infiltrirala u dvorac čarobnjaka. Marko je koristio svoju snagu da izbegne opasnosti, dok je Nikola pričao svojim specijalnim načinom kako da prežive.

Kada su stigli do čarobnjaka, Marko je primenio svoj plan i neutralisao čarobnjakovu magiju. Tada je Nikola iskoristio svoj specijalni način govora da objasni čarobnjaku kako njegova magija nanosi štetu drugima.

Čarobnjak je shvatio svoje greške i odlučio da pomogne braći i selu da se oporave od kletve koju je bacio.

Marko i Nikola su postali heroji svog sela i ljudi su počeli da cene njihove specijalne veštine i osobine. Braća su bila srećna što su mogla da pomognu svom selu i učinila su da ljudi shvate da je svako poseban na svoj način.

Od tada su Marko i Nikola živeli srećno, znajući da su uspeli da pobede zlo i da su postali heroji svog sela.