• Interaktivna CP mapa

    Pronađite sve lokacije na kojima možete dobiti usluge vezane za cerebralnu paralizu
  • Postani volonter

    Trebaš nam ti da menjamo svet!

Izaberite vaš jezik

Cerebralnu paralizu prati veliki broj udruženih problema

Deca sa cerebralnom paralizom mogu takođe imati niz fizičkih i kognitivnih oštećenja

Saznajte više o cerebralnoj paralizi
%
ne može da hoda
%
ne može da govori
%
ima bolove
%
ima epilepsiju
%
ima poremećaj ponašanja
%
ima intelektualno oštećenje
%
ima ozbiljno oštećenje vida
%
ima problema sa bešikom
%
ima problema sa spavanjem
%
ima problema sa salivacijom

Naši dobrotvori, parneri, donatori i prijatelji