Uvjeti korištenja web stranice cerebralnaparaliza.com

Hvala što ste posjetili ovu web stranicu. Vaš pristup i korištenje ove web stranice (u daljnjem tekstu: Stranica) podložni su ovim uvjetima korištenja i važećim zakonima koji reguliraju ovu oblast. Korištenjem ove Stranice prihvaćate ove uvjete korištenja bez ikakvih ograničenja. Ako ne prihvaćate ove uvjete korištenja bez ikakvih ograničenja, molimo vas da napustite Stranicu.

Vlasništvo nad sadržajem

Stranica, sva autorska prava i ostala prava intelektualnog vlasništva nad svim tekstovima, dizajnom, logotipima, grafikama, ikonama, slikama i ostalim materijalom na ovoj Stranici (u daljnjem tekstu: Sadržaj) su vlasništvo vlasnika stranice cerebralnaparaliza.com ili su uključeni na Stranicu uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nositelja prava.

Korištenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uvjetima korištenja, bez pisanog dopuštenja vlasnika Sadržaja strogo je zabranjeno. Vlasnik stranice će štititi svoja autorska prava, prava intelektualnog vlasništva i ostala srodna prava, kao i prava vlasnika, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, uključujući i kazneno gonjenje.

Vaše korištenje Stranice

Dopušteno je koristiti Stranicu na sljedeći način:

Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu osobnu upotrebu pod uvjetom da ne uklanjate, dodajete ili mijenjate bilo koji podatak (uključujući autorska prava i ostale obavijesti o vlasništvu) koji se nalazi u Sadržaju.

Dopušteno je dijeliti sadržaj Stranice na društvenim mrežama, ali samo kao referencu ili drugu neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu aktivnost.

Nije vam dopušteno distribuirati, mijenjati, kopirati (osim kako je navedeno u ovim uvjetima korištenja), prenositi, izlagati, objaviti, štititi kao svoje intelektualno vlasništvo, stvarati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Prilikom pristupa i korištenja ove Stranice, izjavljujete pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da nećete koristiti ovu Stranicu u svrhe zabranjene ovim uvjetima korištenja, zakonom ili na način koji suprotstavlja javnom moralu (npr. na način koji bi mogao predstavljati kazneno djelo ili kršenje drugih važećih propisa ili poticanje ponašanja koje se može smatrati kaznenim djelom ili kršenjem drugih važećih propisa, korištenje Stranice za postavljanje ili prenošenje prijetećih, lažnih, zavaravajućih, zloupotrebljavajućih, maltretirajućih, uznemiravajućih, klevetničkih, vulgarizirajućih, skandaloznih, izazovnih, pornografskih, itd.). U potpunosti ćemo surađivati sa svim tijelima vlasti u otkrivanju i suzbijanju takvog ponašanja te ćemo apsolutno i bezuvjetno poštivati sve zahtjeve državnih organa za otkrivanjem ili pomaganjem u otkrivanju identiteta svakog tko postavi ili distribuira takvu vrstu informacija ili materijala. Također jamčite da ćete nas obavijestiti čim postanete svjesni nezakonite ili zabranjene upotrebe ove Stranice od strane treće strane.

Zabranjeno vam je koristiti Stranicu kako biste stekli, ostvarili ili osigurali bilo kakva imovinska prava.

Privatnost

Svi osobni podaci (uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu) koje ostavite na Stranici putem elektroničke pošte ili na drugi način, koristit će se sukladno Politici privatnosti Stranice. Sva druga priopćenja ili materijali koje prenesete na Stranicu, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, zabraniti vam pristup ovoj Stranici ili njenom dijelu bez prethodne obavijesti.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj ove Stranice može sadržavati netočne podatke ili tiskarske pogreške. Promjene na Stranici mogu se napraviti periodično u bilo kojem trenutku i bez obavijesti. Međutim, ne obvezujemo se redovito ažurirati informacije sadržane na ovoj Stranici. Također, ne jamčimo da će ova Stranica funkcionirati bez prekida ili pogrešaka, da će nedostaci biti pravodobno čak ni povremeno ispravljani ili da je kompatibilna s vašim računalom, hardverom ili softverom.

Informacije, savjeti i mišljenja izraženi na ovoj Stranici ne treba tumačiti kao savjete za donošenje osobnih, financijskih ili drugih odluka. Trebali biste se posavjetovati s odgovarajućim stručnjakom ako trebate poseban savjet prilagođen vašoj situaciji.

CIJELI SADRŽAJ MOŽE BITI PREDMET PROMJENE I PREDSTAVLJEN VAM JE KAKAV JESTE BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO JASNO IZRAŽENIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNA JAMSTVA DA JE TOČAN, PRILAGOĐEN ODREĐENOJ SVRSI, ILI DA NE PREDSTAVLJA KRŠENJE PROPISA ILI TUĐIH PRAVA. Molimo vas da imate na umu da neki uvjeti, osobna svojstva i nadležnosti državnih organa ne dopuštaju izuzeće od određenih jamstava, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas. U svakom slučaju, ne jamčimo da će vaša upotreba Sadržaja biti u skladu s pravima trećih strana, da će sadržaj biti točan, potpun ili ažuriran, niti preuzimamo odgovornost za to.

Ne preuzimamo odgovornost za nefunkcioniranje bilo koje usluge koja se nudi na ovoj Stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na uslugu obavještavanja e-poštom.

Izuzeće od odgovornosti

KORISTITE STRANICU NA VLASTITI RIZIK. NITI MI, NITI BILO KOJE NJEGOVO POVEZANO ILI ZAVISNO PRAVNO LICE ILI OGRANAK, ZAPOSLENI ILI RUKOVODITELJ, KAO NI BILO KOJE TREĆE LICE AGAŽOVANO OD NAŠE STRANE U KREIRANJU, PROIZVODNJI ILI POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU STRANICE, NISU ODGOVORNI ZA MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, KAO I BILO KOJU DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE IZ KORIŠTENJA ILI JE U VEZI S KORIŠTENJEM STRANICE ILI NJENOG SADRŽAJA, BILO DA JE ŠTETA ZASNOVANA NA UGOVORU, DA JE VANUGOVORNA ILI DELIKTNA, ČAK I UNATOČ NAŠEM UPOZORENJU DA ŠTETA MOŽE NASTATI. Molimo vas da imate na umu da neke okolnosti i nadležnosti određenih državnih organa ne dopuštaju izuzeće odgovornosti za nastupanje određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas.

Poveznice na stranice trećih strana

Stranica može sadržavati poveznice na druge stranice čiji vlasnik ili korisnik nismo mi. Takve poveznice pružene su isključivo kako biste dobili dodatne informacije. Mi ne kontroliramo i nismo odgovorni za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili sigurnost ovih stranica. Bez ograničenja prethodno navedenog, nećemo biti odgovorni ako ove stranice:

• Krše prava intelektualnog vlasništva ili druga prava trećih strana;
• Nisu točne ili su nepotpune ili dovode u zabludu;
• Nisu prikladne za određenu svrhu za koju se izričito tvrde da su namijenjene;
• Ne pružaju adekvatnu sigurnost;
• Sadrže viruse ili druge komponente destruktivne prirode;
• Sadrže sadržaj koji je u suprotnosti s odredbama ovih uvjeta korištenja.

Također, ne kontroliramo sadržaj ili proizvode i usluge dostupne na ovim stranicama. Ako uspostavite vezu s takvim stranicama putem veze na našoj Stranici, to činite na vlastiti rizik i bez naše suglasnosti. Činjenica da se navedene veze nalaze na Stranici ne predstavlja davanje suglasnosti da ih koristite niti preuzimanje bilo kakve odgovornosti s naše strane.

Softver dostupan na ovoj Stranici

Prava intelektualnog vlasništva i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje s ove Stranice (u daljnjem tekstu: Softver) pripadaju vlasniku ove stranice ili njenim dobavljačima/davateljima licence za korištenje. Da biste pristupili nekim informacijama na ovoj Stranici, možda ćete morati imati licence dobavljača Softvera tj. trećih strana (npr. Adobe). Vaša mogućnost pristupa informacijama može ovisiti o tome imate li te licence ili ne. Vaša upotreba Softvera podložna je uvjetima ugovora o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj pravila korištenja ili drugih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati Softver ako se ne slažete s takvim uvjetima ugovora o licenci. Preuzimanjem Sadržaja s ove Stranice to radite na vlastiti rizik.

Revizija uvjeta

U bilo kojem trenutku možemo revidirati ove uvjete korištenja ažuriranjem ovog teksta. Automatski ćete biti obvezani novim uvjetima korištenja sadržanim u izmjenama, stoga biste trebali povremeno posjetiti ovu stranicu kako biste saznali trenutne uvjete korištenja. Ove uvjete korištenja ne možete mijenjati, osim ako se s tim izričito ne slažemo.

Opći dio

Na ove uvjete korištenja i na vaše korištenje Stranice primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske. Nadležni sud u Zagrebu imat će nadležnost u svim sporovima koji proistječu iz, su u vezi s ili se odnose na ove uvjete korištenja i Stranicu, kao i na vaš način njenog korištenja.

Ako odlučimo odustati od zaštite bilo kojeg prava koje proizlazi iz ovih uvjeta korištenja ili samih prava, to ne znači da smo se odrekli tog prava, ostalih prava, prava na zaštitu od kršenja drugih prava ili prava na zaštitu od budućih kršenja tog prava.

U zaštitu svojih prava koristit ćemo kumulativno sva moguća i dopuštena pravna sredstva.

Slažete se da ne postoji zajedničko ulaganje, odnos partnerstva, radno-pravni odnos ili odnos srodan navedenim između vas i nas, nastao kao rezultat ovih uvjeta korištenja ili vašeg korištenja ove Stranice.