Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu osnovana je 14. studenoga 2018. godine kada je i registrirala domenu cerebralnaparaliza.com. Funkcionirala je kao neformalno udruženje u skladu sa Zakonom o udrugama sve do siječnja 2020. kada se zbog potreba svojih aktivnosti upisala u registar pravnih osoba.

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu registrirana je kao pravno tijelo 19.1.2020. odlukom osnivača i upisana u registar poslovnih subjekata u Republici Srbiji 24.1.2020. upisom u registar pravnih subjekata s idućim podacima:

Naziv: Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu

Matični broj: 28295910

Identifikacijski broj: 111837770

Aktivnost udruge: 9499 - Aktivnosti drugih organizacija na temelju članstva.

Opunomoćenik udruge: Nikola Čulić

Adresa alijanse: Palmotićeva 21, Stari Grad, 11 000 Beograd

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu registrirana u Dun & Bradstreet's Data Universal Numbering System-u

D-U-N-S broj: 538216593

Alijansa je registrirana u NATO Support and Procurement Agency (NSPA) © 2019

NCAGE Code: A0UQS ID: 28295910

Odluka APR-a o registraciji:

Ikona za preuzimanje odluke APR-a o registraciji Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu u DOCX formatu    Ikona za preuzimanje odluke APR-a o registraciji Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu u PDF formatu

Regionalna alijansa za cerebralnu paralizu ima otvoren tekući račun u Banca Intesa

Broj računa je: 160-6000000256019-38