Cerebralnu paralizu prate brojni pridruženi problemi

Djeca s cerebralnom paralizom mogu imati i niz tjelesnih i kognitivnih oštećenja.

Doznajte više o cerebralnoj paralizi
%
ne može hodati
%
ne može govoriti
%
ima bolove
%
ima epilepsiju
%
ima poremećaj ponašanja
%
ima intelektualno oštećenje
%
ima ozbiljno oštećenje vida
%
ima problema s mjehurom
%
ima problema sa spavanjem
%
ima problema sa salivacijom